เกรดเกษตร

 • สังกะสีซัลเฟตโมโนไฮเดรตเกรดเกษตร

  สังกะสีซัลเฟตโมโนไฮเดรตเกรดเกษตร

  ● ซิงค์ซัลเฟตโมโนไฮเดรตเป็นสารอนินทรีย์
  ● สูตรทางเคมี: ZnSO₄·H₂O
  ● ลักษณะที่ปรากฏ: ผงของเหลวสีขาว
  ● ความสามารถในการละลาย: ละลายได้ในน้ำ ละลายได้เล็กน้อยในแอลกอฮอล์
  ● หน้าที่: ซิงค์ซัลเฟตโมโนไฮเดรตเกรดการเกษตรใช้ในปุ๋ยและปุ๋ยผสมเป็นอาหารเสริมสังกะสีและยาฆ่าแมลงเพื่อป้องกันโรคไม้ผลและแมลงศัตรูพืช