การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • คอปเปอร์ซัลเฟตเกรดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  คอปเปอร์ซัลเฟตเกรดเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  ● คอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรตเป็นสารประกอบอนินทรีย์
  สูตรทางเคมี: CuSO4 5H2O
  ● หมายเลข CAS: 7758-99-8
  ความสามารถในการละลาย: ละลายได้ง่ายในน้ำ กลีเซอรอล และเมทานอล ไม่ละลายในเอทานอล
  หน้าที่: ①คอปเปอร์ซัลเฟตสามารถปรับปรุงเสถียรภาพของคลอโรฟิลล์ได้ในฐานะปุ๋ยธาตุอาหารรอง
  ②คอปเปอร์ซัลเฟตใช้ในการกำจัดตะไคร่น้ำในนาข้าวและสระน้ำ