กรดคลอโรอะซิติก

 • กรดคลอโรอะซิติก

  กรดคลอโรอะซิติก

  ● กรดคลอโรอะซิติก หรือที่เรียกว่ากรดโมโนคลอโรอะซิติก เป็นสารประกอบอินทรีย์เป็นวัตถุดิบเคมีอินทรีย์ที่สำคัญ
  ● ลักษณะ: ผงผลึกสีขาว
  ● สูตรทางเคมี: ClCH2COOH
  ● หมายเลข CAS: 79-11-8
  ● ความสามารถในการละลาย: ละลายได้ในน้ำ เอทานอล อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม คาร์บอนไดซัลไฟด์