แซนเทต

 • ตัวเก็บแร่ซัลไฟด์โซเดียมไอโซโพรพิลแซนเทต

  ตัวเก็บแร่ซัลไฟด์โซเดียมไอโซโพรพิลแซนเทต

  การประดิษฐ์ xanthate ได้ส่งเสริมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการทำคุณประโยชน์อย่างมาก

  xanthate ทุกชนิดสามารถใช้เป็นตัวสะสมสำหรับการลอยตัวของฟองและปริมาณที่ใช้ใน

  สนามนี้ใหญ่ที่สุดเอทิลแซนเทตมักใช้ในแร่ซัลไฟด์ที่ลอยตัวได้ง่าย

  การลอยที่ต้องการการใช้เอทิลแซนเทตและบิวทิล (หรือไอโซบิวทิล) ร่วมกัน

  แซนเทตมักใช้สำหรับการลอยตัวของแร่โพลีเมทัลลิกซัลไฟด์