กรดฟอร์มิก

 • กรดฟอร์มิก

  กรดฟอร์มิก

  ● กรดฟอร์มิกเป็นสารอินทรีย์ เป็นวัตถุดิบเคมีอินทรีย์ และยังใช้เป็นสารฆ่าเชื้อและสารกันบูด
  ● ลักษณะที่ปรากฏ: ของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นฉุนรุนแรง
  ● สูตรทางเคมี: HCOOH หรือ CH2O2
  ● หมายเลข CAS: 64-18-6
  ● ความสามารถในการละลาย: ละลายได้ในน้ำ เอทานอล อีเธอร์ เบนซิน และตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ
  ●ผู้ผลิตกรดฟอร์มิก จัดส่งที่รวดเร็ว