รูปแบบแคลเซียม

 • รูปแบบแคลเซียมคุณภาพสูง

  รูปแบบแคลเซียมคุณภาพสูง

  ● รูปแบบแคลเซียมเป็นสารอินทรีย์
  ● ลักษณะ: ผลึกสีขาวหรือผงผลึก ลื่นไหลดี
  ● หมายเลข CAS: 544-17-2
  ● สูตรทางเคมี: C2H2O4Ca
  ● ความสามารถในการละลาย: อุ้มน้ำได้เล็กน้อย มีรสขมเล็กน้อยเป็นกลาง ไม่เป็นพิษ ละลายน้ำได้
  ● รูปแบบแคลเซียมใช้เป็นอาหารเสริม เหมาะสำหรับสัตว์ทุกชนิด และมีหน้าที่ในการทำให้เป็นกรด ต้านทานโรคราน้ำค้าง ต้านเชื้อแบคทีเรีย ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารเติมแต่งในคอนกรีต ปูน ฟอกหนัง หรือเป็นสารกันบูดใน อุตสาหกรรม.