ใบรับรอง

หนังสือรับรองบริษัท

เอสจีเอ
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.(2)
ใบรับรองสังกะสีซัลเฟต (1)
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd1.

ใบประกาศรับรอง

Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.2 (1)
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.1 (3)
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.1 (1)
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.1 (2)
Hebei Jinchangsheng Chemical Technology Co., Ltd.2 (2)

ถ้วยรางวัล

รูปภาพ 6
รูปภาพที่ 7
ภาพที่ 8
ภาพที่ 9