แอนไฮไดรด์มาเลอิก

 • มาเลอิกแอนไฮไดรด์ 99.5

  มาเลอิกแอนไฮไดรด์ 99.5

  ● มาลิกแอนไฮไดรด์ (C4H2O3) ที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงที่อุณหภูมิห้อง
  ● ลักษณะผลึกสีขาว
  ● หมายเลข CAS: 108-31-6
  ● ความสามารถในการละลาย: ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ เช่น น้ำ อะซิโตน เบนซิน คลอโรฟอร์ม ฯลฯ