ฟีดเกรด

 • ฟีดเกรดคอปเปอร์ซัลเฟต

  ฟีดเกรดคอปเปอร์ซัลเฟต

  ● คอปเปอร์ซัลเฟตเพนตะไฮเดรตเป็นสารประกอบอนินทรีย์
  ● สูตรทางเคมี: CuSO4 5(H2O)
  ● หมายเลข CAS: 7758-99-8
  ● ลักษณะที่ปรากฏ: เม็ดสีน้ำเงินหรือผงสีฟ้าอ่อน
  ● ฟังก์ชัน: คอปเปอร์ซัลเฟตเกรดอาหารสัตว์สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ เพิ่มความต้านทานโรค และปรับปรุงการใช้อาหารสัตว์