กรดอะซิติกเกรดอาหาร

 • กรดอะซิติกน้ำแข็งเกรดอาหาร

  กรดอะซิติกน้ำแข็งเกรดอาหาร

  ● กรดอะซิติก หรือที่เรียกว่ากรดอะซิติก คือสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นส่วนประกอบหลักของน้ำส้มสายชู
  ● ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นฉุน
  ● สูตรทางเคมี: CH3COOH
  ● หมายเลข CAS: 64-19-7
  ● กรดอะซิติกเกรดอาหาร ในอุตสาหกรรมอาหาร กรดอะซิติกถูกใช้เป็นสารเพิ่มความเป็นกรดและสารเปรี้ยว
  ● ผู้ผลิตกรดอะซิติกน้ำแข็ง อุปทานระยะยาว สัมปทานราคากรดอะซิติก