กรดออกซาลิก

 • ผงกรดออกซาลิก CAS NO 6153-56-6

  ผงกรดออกซาลิก CAS NO 6153-56-6

  ● กรดออกซาลิกเป็นสารอินทรีย์ที่กระจายอยู่ทั่วไปในพืช สัตว์ และเชื้อรา และมีหน้าที่ต่างกันในสิ่งมีชีวิตต่างๆ
  ● ลักษณะที่ปรากฏ: เกล็ดโมโนคลีนิคไม่มีสีหรือผลึกปริซึมหรือผงสีขาว
  ● สูตรทางเคมี: H₂C₂O₄
  ● หมายเลข CAS: 144-62-7
  ● ความสามารถในการละลาย: ละลายได้ง่ายในเอทานอล ละลายได้ในน้ำ ละลายได้เล็กน้อยในอีเทอร์ ไม่ละลายในเบนซินและคลอโรฟอร์ม