วิดีโอ

วิดีโอโรงงาน

นิทรรศการพืชคอปเปอร์ซัลเฟต

นิทรรศการโรงงานกรดอะซิติก

วิดีโอบรรยากาศสำนักงาน

เขตปกครอง

วิดีโอผลิตภัณฑ์

การแสดงผลิตภัณฑ์คอปเปอร์ซัลเฟต

การแสดงผลิตภัณฑ์กรดอะซิติกน้ำแข็ง