รูปแบบโพแทสเซียม

 • รูปแบบโพแทสเซียมที่ใช้สำหรับการขุดเจาะน้ำมัน/ปุ๋ย

  รูปแบบโพแทสเซียมที่ใช้สำหรับการขุดเจาะน้ำมัน/ปุ๋ย

  ● รูปแบบโพแทสเซียมเป็นเกลืออินทรีย์
  ● ลักษณะ: ผงผลึกสีขาว
  ● สูตรทางเคมี: HCOOK
  ● หมายเลข CAS: 590-29-4
  ● ความสามารถในการละลาย: ละลายได้ในน้ำ เอทานอล ไม่ละลายในอีเทอร์
  ● รูปแบบโพแทสเซียมใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน สารละลายหิมะ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง สารรีดิวซ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และย้อมสี สารเพิ่มความแข็งแรงระยะแรกสำหรับสารละลายซีเมนต์ และปุ๋ยทางใบสำหรับการทำเหมือง