ไดเมทิลคาร์บอเนต

 • ไดเมทิลคาร์บอเนต 99.9%

  ไดเมทิลคาร์บอเนต 99.9%

  ● ไดเมทิลคาร์บอเนตเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่สำคัญ
  ● ลักษณะ: ของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นหอม
  ● สูตรทางเคมี: C3H6O3
  ● หมายเลข CAS: 616-38-6
  ● ความสามารถในการละลาย: ไม่ละลายในน้ำ ผสมได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ ผสมได้ในกรดและเบส