กรดโพรพิโอนิก

 • กรดโพรพิโอนิก 99.5%

  กรดโพรพิโอนิก 99.5%

  ● กรดโพรพิโอนิกเป็นกรดไขมันอิ่มตัวสายสั้น
  ● สูตรทางเคมี: CH3CH2COOH
  ● หมายเลข CAS: 79-09-4
  ● ลักษณะที่ปรากฏ: กรดโพรพิโอนิกเป็นของเหลวไม่มีสี ไม่มีสี มีฤทธิ์กัดกร่อนและมีกลิ่นฉุน
  ● ความสามารถในการละลาย: ผสมกับน้ำ ละลายได้ในเอทานอล อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม
  ● กรดโพรพิโอนิกส่วนใหญ่ใช้เป็นสารกันบูดและสารยับยั้งโรคราน้ำค้าง และสามารถใช้เป็นสารยับยั้งเบียร์และสารที่มีความหนืดปานกลางอื่นๆ ตัวทำละลายไนโตรเซลลูโลส และพลาสติไซเซอร์