ไดคลอโรมีเทน

 • ไดคลอโรมีเทน\เมทิลีนคลอไรด์

  ไดคลอโรมีเทน\เมทิลีนคลอไรด์

  ● ไดคลอโรมีเทน สารประกอบอินทรีย์
  ● ลักษณะและคุณสมบัติ: ของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นอีเธอร์ที่ระคายเคือง
  ● สูตรทางเคมี: CH2Cl2
  ● หมายเลข CAS: 75-09-2
  ● ความสามารถในการละลาย: ละลายได้เล็กน้อยในน้ำ ละลายได้ในเอทานอลและอีเทอร์
  ● ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ เป็นตัวทำละลายที่ไม่ติดไฟและมีจุดเดือดต่ำ
  เมื่อไอระเหยมีความเข้มข้นสูงในอากาศที่มีอุณหภูมิสูง มักใช้แทนปิโตรเลียมอีเทอร์ อีเทอร์ ฯลฯ ที่ติดไฟได้