โพรพิลีนไกลคอล

 • โพรพิลีนไกลคอล 99.5% ของเหลว

  โพรพิลีนไกลคอล 99.5% ของเหลว

  ● โพรพิลีนไกลคอลของเหลวดูดซับน้ำที่มีความหนืดเสถียรไม่มีสี
  ● หมายเลข CAS: 57-55-6
  ● สามารถใช้โพรพิลีนไกลคอลเป็นวัตถุดิบสำหรับเรซินโพลีเอสเตอร์ชนิดไม่อิ่มตัว
  ● โพรพิลีนไกลคอลเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ผสมกับน้ำ เอทานอล และตัวทำละลายอินทรีย์หลายชนิด