เอทานอล

 • เอทิลแอลกอฮอล์ 75% 95% 96% 99.9% เกรดอุตสาหกรรม

  เอทิลแอลกอฮอล์ 75% 95% 96% 99.9% เกรดอุตสาหกรรม

  ● เอทานอลเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เรียกกันทั่วไปว่าแอลกอฮอล์
  ● ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นหอม
  ● สูตรทางเคมี: C2H5OH
  ● หมายเลข CAS: 64-17-5
  ● ความสามารถในการละลาย: ผสมกับน้ำ ผสมกับตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ เช่น อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม กลีเซอรอล เมทานอล
  ● เอทานอลสามารถใช้ในการผลิตกรดอะซิติก วัตถุดิบอินทรีย์ อาหารและเครื่องดื่ม สารแต่งกลิ่น สีย้อม เชื้อเพลิงรถยนต์ ฯลฯ เอทานอลที่มีสัดส่วนปริมาตร 70% ถึง 75% มักใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ