เอทิลอะซิเตต

 • เอทิลอะซิเตท

  เอทิลอะซิเตท

  ● Ethyl acetate หรือที่เรียกว่า ethyl acetate เป็นสารประกอบอินทรีย์
  ● ลักษณะ: ของเหลวไม่มีสี
  ● สูตรทางเคมี: C4H8O2
  ● หมายเลข CAS: 141-78-6
  ● ความสามารถในการละลาย: ละลายได้เล็กน้อยในน้ำ ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ เช่น เอทานอล อะซิโตน อีเธอร์ คลอโรฟอร์ม และเบนซิน
  ● ส่วนใหญ่จะใช้เอทิลอะซิเตตเป็นตัวทำละลาย รสชาติอาหาร น้ำยาทำความสะอาดและสารขจัดไขมัน