ตัวแทนจับสีดำ

 • สำหรับการทำเหมืองสารเคมี Flotation Reagent สารจับสีดำ

  สำหรับการทำเหมืองสารเคมี Flotation Reagent สารจับสีดำ

  สารจับสีดำใช้กันอย่างแพร่หลายในการลอยตัวของซัลไฟด์ใช้มาตั้งแต่ปี 1925

  ชื่อทางเคมีของมันคือไดไฮโดรคาร์บิลไทโอฟอสเฟตแบ่งออกเป็นสองประเภท:

  ไดอัลคิลไดไทโอฟอสเฟตและไดอัลคิลโมโนไทโอฟอสเฟตมีความเสถียร มีดี

  คุณสมบัติและสามารถใช้ได้ที่ค่า pH ที่ต่ำกว่าโดยไม่ถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็ว