กลีเซอรอล

 • กลีเซอรอล 99.5% เกรดอาหารและอุตสาหกรรม

  กลีเซอรอล 99.5% เกรดอาหารและอุตสาหกรรม

  ● กลีเซอรอล หรือที่เรียกว่า กลีเซอรอล เป็นสารอินทรีย์
  ● ลักษณะ: ของเหลวไม่มีสี โปร่งใส ไม่มีกลิ่น มีความหนืด
  ● สูตรทางเคมี: C3H8O3
  ● หมายเลข CAS: 56-81-5
  ● กลีเซอรอลเหมาะสำหรับการวิเคราะห์สารละลายในน้ำ ตัวทำละลาย เครื่องวัดก๊าซและโช้คอัพสำหรับเครื่องอัดไฮดรอลิก สารปรับสภาพ สารอาหารสำหรับการหมักด้วยยาปฏิชีวนะ สารดูดความชื้น สารหล่อลื่น อุตสาหกรรมยา การเตรียมเครื่องสำอาง การสังเคราะห์สารอินทรีย์ และพลาสติไซเซอร์