ทัวร์โรงงาน

จอแสดงผลโรงงาน

การเผาวัตถุดิบสังกะสีซัลเฟต
การกรองด้วยสังกะสีซัลเฟต
สังกะสีซัลเฟตกำจัดสิ่งสกปรก
บรรจุภัณฑ์สังกะสีซัลเฟต
การเก็บรักษาสังกะสีซัลเฟต
โรงงานสังกะสีซัลเฟต
โรงงานกรดอะซิติก

ห้องปฏิบัติการ

การตรวจจับสังกะสีซัลเฟต