เกรดเคมีไฟเบอร์

 • เคมีไฟเบอร์เกรดสังกะสีซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต

  เคมีไฟเบอร์เกรดสังกะสีซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต

  ● ซิงค์ซัลเฟตเป็นสารประกอบอนินทรีย์
  ● ลักษณะที่ปรากฏ: ผลึกเม็ดหรือผงไม่มีสีหรือสีขาว
  ● สูตรทางเคมี: ZnSO4
  ● หมายเลข CAS: 7733-02-0
  ● ซิงค์ซัลเฟตละลายได้ง่ายในน้ำ สารละลายที่เป็นน้ำมีสภาพเป็นกรด ละลายได้เล็กน้อยในเอทานอลและกลีเซอรอล
  ● สังกะสีซัลเฟตเกรดเส้นใยเคมีเป็นวัสดุที่สำคัญสำหรับเส้นใยที่มนุษย์สร้างขึ้นและเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ